Top Ad unit 728 × 90

Ailesel parrot hastalığı salgınıAilesel parrot hastalığı salgını


Psittakoz, C. psittaci tarafından meydana getirilir. Psittacine kuşlarda (muhabbet kuşu ve papağan) ve insanlarda görülen hastalığa “Psittakoz adı verilmektedir. Son yıllarda etkenin adına göre yapılan adlandırmada hastalığa “Klamidiyoz” adı verilirken, papağanlardaki hastalığa aynı zamanda “Parrot fever = Papağan ateşi” adı da verilmektedir. Bulaş için uzun süreli temas şart değildir. Enfekte ortamda birkaç dakika kalmak enfeksiyon için yeterlidir. Psittakoz vücuda üst solunum yoluyla girer ve hematojen yolla yayılır. Akciğer alveolleri, karaciğer ve dalak makrofajlarında yoğun tutulum gözlenir. 7-14 günlük kuluçka dönemin ardından üşüme, titreme ile 40 °C’yi bulan ateş, halsizlik ve şiddetli baş ağrısı ile başlar. Daha sora kuru öksürük ilave olur. Nadiren balgam, hemoptizi ve epistaksis görülebilir. Sıklıkla yaygın kas ağrısı vardır.

Bazen huzursuzluk, uykusuzluk ve depresyon belirtileri ilave olabilir. Bazen karaciğer tutulumuna bağlı hepatit tablosu, nadiren kültür negatif endokardit tablolarına, miyokardit ve perikardite yol açabilir. Laboratuvar olarak sıklıkla lökosit normal veya düşük, eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) genelde normal, CRP yüksek bulunur. Akciğer infiltrasyonu genelde heterojen, yama tarzındadır. Nadiren lober tutuluma neden olur . Hastalığın başında ve sonrasında bakılan compleman fiksayon veya mikro-immün floresan (IF) testlerindeki antikor titrelerindeki belirgin artış ile tanı kesinleştirilir. Etkenin izolasyonu bulaşma açısından tehlike yarattığından dolayı pek önerilmez ve genelde kullanılmaz. Hastalığın kesin tanısını laboratuvar yöntemleriyle koymak her zaman mümkün değildir. Bu durumda klinik ve anamnez ile tanıya gidilir. Bizde aynı aile içinde eş zamanlı ortaya çıkan annne ve oğulda görülen iki psittakoz olgusunu sunmak istedik.

Olgu 1; 25 yaşında erkek hasta. Bir hafta önce başlayan boğaz ağrısı, halsizlik, kırıklık, yaygın kas ağrısı ve kuru öksürük yakınması ile polikliniğe başvurdu. Ateş 38.5 °C olup, sistem muayeneleri normaldi. Lökosit 3650 mmᶾ, ESH 18 mm/h, CRP 15.2 mg/dl, AST 59 U/L, LDH 337 U/L, CK 1612 U/L olarak bulundu. Toraks Bilgisayarlı Tomografide (BT); sol akciğer üst lobda yaygın pneumonik konsolidasyonlar ve hava bronkogramları izlendi. Sağ akciğer alt lob süperior segment lateralinde pneumonik infiltrasyon alanları vardı .

Olgu 2; 49 yaşında bayan hasta. Üşüme, titreme, ateş, halsizlik, yaygın kas ağrısı ile geldi. Ateş 39 °C olup sistem muayeneleri doğaldı. Lökosit 4570 mmᶾ, ESR 56 mm/h, CRP 14,5 mg/dl, AST 74 U/L, LDH 337 U/L, CK 563 U/L olarak bulundu. Toraks BT de sağ akciğer üst lob inferiorundan başlayarak orta loba uzanan yaygın pnömonik konsolidasyon ve hava bronkogramları gözlendi. Her iki olguda idrar legionella antijeni negatifti. Balgam çıkaramadıklarından gram boyama, PCR çalışmaları ve kültür yapılamadı. Diğer tetkik sonuçları tablo 1’de mevcuttur. Her iki olguda C. Psittaci IgM (MIF) değerleri anlamlı pozitif bulundu. Bir olguda daha belirgin olmak üzere her iki olguda rabdomiyoliz mevcuttu. Her iki hastanın CURB-65 skorunun sıfır olması, pnömoni ağırlık indeksi (PSI) ne göre evre I olması, 50 yaş altında olması ve komorbit ek sorunların olmaması nedeniyle ayaktan tedaviye karar verildi. Her iki olguya doksisiklin 100 mg 2*1 başlandı. Tedavi 14 güne tamamlandı. Klinik, laboratuar ve radyolojik olarak tam iyileşme hali sağlandı.
Ailesel parrot hastalığı salgını Reviewed by Fulya Yıldız on Temmuz 25, 2019 Rating: 5

Hiç yorum yok:

All Rights Reserved by Cover7 © 2018 - 2019
Designed by simtem

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.