Top Ad unit 728 × 90

36.000 Volt Elektrik Çarpması: Kompartman Sendromu ve Rabdomiyoliz36.000 Volt Elektrik Çarpması: Kompartman Sendromu ve Rabdomiyoliz


Yüksek voltajli elektrik yaralanmalari (YVEY) kompartman sendromu, miyoglobinüri, böbrek yetmezligi gibi ciddi sistemik komplikasyonlari olan ve çogunlukla medikal tedavinin yaninda cerrahi tedavi de gerektiren mortalitesi oldukça yüksek klinik bir durumdur. Yaralanmadan sonraki 48 saat içinde sivi resusitasyonu ile birlikte progresif miyonekroze sekonder ekstremitelerde kompartman sendromu gelisebilir. Biz bu olgu sunumu ile trafo patlamasi sonucu 36.000 volt akima maruz kalmis hastada multidisipliner yogun bakim tedavisinin etkilerini sunmayi amaçladik.

52 yasinda, trafo patlamasi sonucu 36.000 volt akima maruz kalmis erkek hasta Anestezi Yogun Bakim Ünitesine yatirildi. Hasta kabul edildiginde bilinç açik, anksiyöz ve Glasgow Koma Skalasi (GKS): 15 idi. Kan basinci 145/76 mmHg, solunum sayisi 20/ dk, kalp atim hizi 98/dk idi. Fizik muayenesinde; karin, her iki axilla, sternumdan sag skapulaya uzanan, periumblikal bölgeyi kapsayan eritemli, büllü vücudun % 20 sinde 2. ve 3. derece yanik lezyonlari mevcuttu. Sag avuç içi giris ve sol avuç içi çikis yerleri tespit edildi. Abdomen tomografisinde sag surrenal korpus kalinlasmasi disinda ek bir patolojik bulguya rastlanmadi. Beyin tomografisinde sol frontal lobda 18x13 mm hematom, servikal tomografide dejeneratif osteofitik degisiklikler mevcuttu.

Toraks tomografisinde bilateral apekste büllöz degisiklikler, sag orta lobda transparankimal uzanim gösteren lineer dansite artisi, alt lobda interlobüler septal kalinlasma ve bilateral peribronsial kalinlasma vardi. Hastanin basvuru esnasindaki kreatin fosfokinaz (CPK) degeri 832 IU/L olarak ölçülmesi, miyoglobinürisi ve ciddi doku hasari olmasi üzerine rabdomiyoliz düsünüldü. Parkland Formülüne göre sivi açigi hesaplanarak, bu miktarin yarisi ilk 8 saatte, kalan yarisi 16 saatte verilmeye baslandi, alkali diürez saglanarak 1 ml/kg/saat idrar çikisi saglandi. Antiödem tedavisi ve antibiyoterapisi düzenlenen hasta yatisinin 1. saatinde Ortopedi bölümü tarafindan kompartman sendromu tanisi ile acil ameliyata alinarak her iki önkolda bilateral fasyotomi yapildi. Takiplerinde CPK degerinde düsme görülen hastada bu süre zarfinda hastanin böbrek fonksiyon testleri hiç bozulmadi. Postoperatif 10. günde fasyakutan flep ile etkin yara kapatilmasi yapildi ve Plastik Cerrahi bölümüne devredildi.


YVEY multisistemik yikici sonuçlari (miyoglobinüri, böbrek yetmezligi, kompartman sendromu) olan, özel resusitasyon gerektiren multidisipliner yogun bakim tedavisi ve erken cerrahi debritman gerektiren klinik bir durumdur. YVEY’da kompartman sendromu ve majör ampütasyon insidansi oldukça yüksektir. Rabdomiyolizin göstergesi miyoglobinüri ve yüksek CPK degerleridir. Gross miyoglobinürisi olan hastalarda fasyotomi ve ampütasyon gereksinim riski çok yüksek olup miyoglobinürinin belirleyici risk faktörlerinden biri de kompartman sendromudur. Erken fasyotomi ile kompartman içi basinç düsürülür ve doku perfüzyonu saglanmis olur. YVEY’da miyoglobinüri insidansi %75-100 gibi oldukça yüksektir. Rabdomiyolizin indükledigi miyoglobinüride akut böbrek yetmezligi (ABY) günler içinde gelisebilir. Miyoglobinürik hastalarda erken dönemde agresif sivi resusitasyonu ile birlikte hipovoleminin düzeltilmesi ABY insidansini % 40’a kadar azaltmaktadir. Nitekim bizim olgumuzda erken dönemde yapilan agresif sivi resusitasyonu ile hastanin böbrek fonksiyon testleri hiç bozulmadi ve saatlik idrar çikisi saglandi. Bununla beraber yatisinin ilk saatinde yapilan cerrahi debritman ile birlikte kompartman sendromu önlenmis olup dokulara yeterli perfüzyon saglanmis oldu. Literatür taramasi yapildiginda bu kadar yüksek bir akim voltaj (36.000 volt) degerine rastlanmamistir. Bu baglamda olgumuz ilk olup basarili bir vaka yönetimi ile mortalite ve morbiditenin önlendigini düsünmekteyiz.

YVEY’da kas harabiyetinin derecesiyle birlikte, komplikasyonlarin daha fazla ve ciddi oldugu görülmektedir. Etkin ve hizli sivi resusitasyonu, erken cerrahi debritman ve multidisipliner yogun bakim tedavisi ile bu komplikasyonlarin önüne geçilebilir.
36.000 Volt Elektrik Çarpması: Kompartman Sendromu ve Rabdomiyoliz Reviewed by Fulya Yıldız on Ağustos 02, 2019 Rating: 5

Hiç yorum yok:

All Rights Reserved by Cover7 © 2018 - 2019
Designed by simtem

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.